Welke leerlingen kunnen bij ons terecht?

Lagereschoolkinderen met een attest type basisaanbod

Dit zijn leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften voor wie het gemeenschappelijk curriculum, ondanks sticordi-maatregelen, niet haalbaar is in een school voor gewoon onderwijs.

Kleuters en lagereschoolkinderen met een attest type 3

Dit zijn normaalbegaafde kinderen waarbij leren en ontwikkelen belemmerd wordt door onder andere gedragsproblemen, socio-emotionele problemen, motorische onrust en autismespectrumstoornissen.

Kleuters en lagereschoolkinderen met een attest type 9

Dit zijn normaalbegaafde kinderen met een diagnose ASS (autisme).
Deze leerlingen hebben problemen met de communicatie, de sociale interactie en de verbeelding. Ze vertonen vaak ongewoon gedrag en hebben bijzondere interesses.

Zie autiwerking voor meer informatie.