Sociaal Emotionele Begeleiding

Onze nieuwe leerlingen hebben vaak een laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen en/of last van faalangst. Als team vinden wij het belangrijk dat elke leerling zich goed voelt! Zich goed voelen is een basisvoorwaarde om te leren en daarom besteden wij extra aandacht aan de socio-emotionele begeleiding.

Binnen de SEB-begeleiding werken we zowel individueel als klassikaal.

Klassikaal

Enerzijds werkt de leerkracht in de klas rond sociale vaardigheden. Dit gebeurt onder andere aan de hand van EGGO (een gedragsobservatiekaart), de bakjesaanpak van Luc Koning (sociale vaardigheidstraining a.d.h.v. thema’s) en E.H.B.G. (boekje met tips voor kinderen met gedragsproblemen). Anderzijds probeert de klastitularis een gesteld probleem of conflict op te lossen binnen de klasgroep.

Individueel

Als de leerling nood heeft aan individuele begeleiding, biedt meester Domien (SEB-leerkracht) hulp. Hij voert een gesprekje met de betrokken leerlingen om het probleem uit te klaren. Dit probleem kan zich voordoen op school of thuis. Bij conflicten op school (ruzie tussen leerlingen…) stimuleert hij hen om over hun daden na te denken, hun verantwoordelijkheid op te nemen en verdraagzamer en respectvol te zijn naar de medeleerlingen. Via deze gesprekken hopen we onze leerlingen mondiger te maken en voor hun mening uit te komen.

Wil het kind praten over een probleem van thuis (overlijden, scheiding…), dan biedt de SEB-leerkracht vooral een luisterend oor.

 

‘t Zenneke

De leerlingen die er nood aan hebben kunnen zich even afzonderen in ’t Zenneke. Dit is een blokhut waar kinderen die boos, verdrietig of ontgoocheld zijn hun gevoelens van zich kunnen afzetten en tot rust kunnen komen. Zo leren ze zich beheersen in prikkelrijke situaties en leren ze aanvoelen wanneer een rustmoment nodig is.