Onze ouderraad

Onze ouderraad bestaat dit schooljaar uit de Bert Lantin, Youry, Nathalie Bongaerts, Miet Vercauteren, Steve Dubois en Anja Vanaenrode. De ouderraad draagt de school en de kinderen een warm hart toe en stelt het welzijn van de leerlingen voorop. Zij bespreekt vragen of opmerkingen van ouders met de directeur en de leerkrachten.

De ouderraad organiseert jaarlijks activiteiten (kerstmarkt, klusdag, e.a.). De opbrengst gaat naar extraatjes voor de kinderen (ijsjes, drankjes, e.a.) en naar nieuw materiaal (fietshelmen, hoofdtelefoons, e.a.). Ook helpt ze bij de activiteiten georganiseerd door de school (schoolfeest en tombola, spaghetti-avond, e.a.) en zoekt ze sponsors voor de zeeklassen.

Tijdens de wintermaanden zorgt ze twee keer per week voor gratis soep voor alle kinderen. Meerdere ouders steken hierbij een handje toe.

Om dit allemaal te kunnen realiseren, vergadert de ouderraad eenmaal per maand op school, samen met de directeur en 2 leerkrachten. Tijdens deze vergaderingen bespreken ze de komende activiteiten en overlopen ze de werking van de school.

Ouders die willen aansluiten bij de ouderraad of meer informatie wensen, kunnen contact opnemen met de voorzitter Bert Lantin.
Aansluiten kan ook in de loop van het schooljaar.

Indien u wenst mee te helpen aan één van de activiteiten of onze werking wil sponsoren, dan horen wij het graag van u!