Ondersteuningsteam

Sinds september 2017 veranderde de GON-werking. In het kader van het M-decreet werd het ondersteuningsteam samengesteld. Onze school werkt samen met dit ondersteuningsteam, bestaande uit logopedisten, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, orthopedagogen, onderwijzers en kleuterjuffen.