Veranderingsproces in samenwerking met de Pedagogische Begeleidingsdienst

BuO Schakelschool zet volop in op kwaliteitsvol onderwijs. We bieden onderwijs op maat aan de leerlingen en zetten hierbij volop in op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Om dit te realiseren werken leerkrachten en paramedisch personeel nauw met elkaar samen.

Sinds dit schooljaar werken we intensief samen met de Pedagogische Begeleidingsdienst om onze begeleiding af te stemmen op de veranderingen en vernieuwingen in het buitengewoon onderwijs.

Er zullen enkele veranderingen van start gaan binnen de type 3-werking. Deze gaan in na de krokusvakantie. Vanaf volgend schooljaar zullen deze veranderingen ook merkbaar zijn in de andere werkingen van onze school.

Wat houdt deze verandering in?

Ons team van paramedisch personeel gaat ondersteunen op de klasvloer. Dit houdt in dat de klastitularis meerdere lesuren per week hulp krijgt van een logopedist, kinesist, ergotherapeut of psycholoog. Afhankelijk van hun expertise ondersteunen zij bij bepaalde lessen.

Enkele voorbeelden:

De logopedist ondersteunt bij taal (spelling, begrijpend lezen,..) of wereldoriëntatie
De kinesist ondersteunt bij turnen en zwemmen
De ergotherapeut ondersteunt bij rekenen (meten, metend rekenen…) of bij schrijven

De psycholoog werkt ondersteunend in de klassen bij de lessen sociale vaardigheden. Individuele begeleidingen op wekelijkse basis worden hierdoor afgebouwd.

Op deze manier wordt onze visie rond zorg en onderwijs op maat verruimd. We werken zo volop aan onze missie ‘elke schakel telt’!

We evalueren deze wijzigingen op regelmatige basis met het team en de Pedagogische Begeleidingsdienst.


Indien u verdere vragen heeft rond deze vernieuwing, kan u steeds met ons contact opnemen!