Taalstimulering: klasinterne logopedie met Playmobil

Klasinterne logo

Gedurende 6 weken krijgen al onze leerlingen één lesuur per week taalstimulering met behulp van Playmobil. De logopedisten bouwden een leuk oefenprogramma uit rond het thema ‘winkelen’, zowel voor woordenschat, als zinsvorming, taaldenken en taalbegrip.

Onze prioriteit is dat de leerlingen beschikken over voldoende goed gekende woorden, dat ze informatie kunnen vragen en verschaffen aan leeftijdsgenoten. We vinden het belangrijk dat kinderen spreken in mooie, correcte zinnen, dat ze plezier hebben bij het spreken en een grote spreekbereidheid hebben.

We werken telkens met 3 logopedisten èn de leerkracht en kunnen zo de klas in 4 groepen verdelen. Zo komt elke leerling heel veel aan bod. Ook de klasleerkracht heeft zo de mogelijkheid om de verschillende oefeningen uit te proberen.

De leerkrachten krijgen een zicht op de inhoud van een sessie taalstimulatie zoals die aan bod komt in onze individuele sessies op school. Zo kunnen ze eventueel later ook in de klas op een gelijkaardige manier aandacht schenken aan taal.

We werken momenteel de derde reeks sessies van 6 weken af en we kunnen besluiten dat dit voor de klassen die reeds aan bod kwamen een leuk en leerrijk uurtje werken was.

Benieuwd hoe we aan de slag gingen? Kijk gerust in het album ‘Playmobil op school’ voor enkele foto’s.