Dag van de leerkracht 2019

Dag van de leerkracht

Leerkrachten geven dag na dag, trimester na trimester, schooljaar na schooljaar het beste van zichzelf om van al onze kinderen respectvolle jongens en meisjes te maken. De “dag van de leerkracht” is dan ook het geschikte moment om een klein gebaar te stellen en onze dankbaarheid hiervoor te tonen.

Juffen en meesters, werden vanaf 8u00 onthaald met een kopje koffie, vergezeld van een lekker stukje cake. Naast dit warme onthaal was er voor iedereen ook een kleine attentie. Dit jaar was dat een opschrijfboekje met onderstaande tekst. De leden van de ouderraad trakteerden nadien ook nog eens met taart en een broodje. Ook busbegeleiders, chauffeurs, secretariaatmedewerkers en onderhoudspersoneel werden bedacht met deze attentie

Marijke Bleus

Directeur Schakelschool Kuringen

*Foto's van deze traktaties vind je op onze facebookpagina.