Nieuws

Schoolverlaters 2019

Wij namen afscheid van onze schoolverlaters en wensen ze veel succes in hun verdere schoolloopbaan!

Klasinterne logo

Gedurende 6 weken krijgen al onze leerlingen één lesuur per week taalstimulering met behulp van Playmobil. De logopedisten bouwden een leuk oefenprogramma uit rond het thema ‘winkelen’, zowel voor woordenschat, als zinsvorming, taaldenken en taalbegrip.

We zijn weer goed gestart in de Schakelschool! Nieuwe leerlingen vinden hun plekje in onze school.

Toonmoment juni 2018

Welkom op het toonmoment van de Schakelschool en de Liaan op vrijdag 22 juni 2018.

De deuren van de Schakelschool staan open voor een combinatie van een open klasdag en een schoolfeest van 15u tot 20u.

Met de opbrengst van de succesvolle rommelmarkt konden we onze leerlingen trakteren op een extra sportdag in het sportbos en het actionpark van de stad Hasselt.

Pagina's