Kinesitherapie

Juf Mien is de kinesiste van de Schakelschool. Zij test elke nieuwe leerling en krijgt zo een beeld van de algemene psychomotorische ontwikkeling. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Grove motoriek

Kan het kind de basisbewegingen uitvoeren?
Heeft het kind een goede lichaamscoördinatie?
Heeft het kind een goed evenwicht?
Heeft het kind een goede balvaardigheid?

Lichaamsbeleving

Is het kind bewust van zijn eigen lichaam?
Kan het kind een houding uitvoeren of nadoen?

Lateralisatie

Wat is de voorkeurshand of –voet van het kind?

Lichamelijke spanningen

Kan het kind zijn lichaam beheersen?
Heeft het kind een normale spierspanning?
Heeft het kind een goede lichaamshouding?

Motorische mijlpalen

Is de motorische ontwikkeling van het kind normaal verlopen:
kon het kind op de verwachte leeftijd rollen, kruipen…?

 

Na multidisciplinair overleg beslist het team of de leerling kinesitherapie krijgt. De leerling komt dan een aantal keer per week naar de kinesist. De testresultaten zijn het uitgangspunt voor de behandeling. De kinesist werkt zowel individueel als klassikaal.

 

Individueel

Afhankelijk van de testresultaten werkt de kinesist aan grove motoriek, achtergrondtonus, beleving van het eigen lichaam in de tijd en ruimte, lateralisatie, bewegingsgedrag en lichaamshouding.
Bij kinderen die over de hele lijn zwakker scoren, stimuleert zij de algemene motorische ontwikkeling.
Zij gebruikt specifieke technieken en behandelvormen, zoals Braingym, motorische training, regulatietechnieken, relaxatie en kritische ontwikkelingsbegeleiding volgens Hendrickx.

Klassikaal

De kinesist begeleidt de kinderen bij de klassikale zwemlessen, het schaatsen, de sportdagen…