Ergotherapie

Juf Ann is de ergotherapeute van de Schakelschool. Zij test elke nieuwe leerling en krijgt zo een beeld van de visuele en ruimtelijke vaardigheden, de fijne motoriek en de schrijfmotoriek. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Visuele vaardigheden

Kan het kind een figuur terugvinden op een achtergrond?
Ziet het kind of een vorm hetzelfde blijft ongeacht de grootte of de richting?

Ruimtelijke vaardigheden

Kan het kind een getoond patroon naleggen of natekenen?
Kan het kind een constructie nabouwen?
Kan het kind een plan lezen?

Fijne motoriek

Kan het kind een klein voorwerp manipuleren in de hand?
Kunnen beide handen goed samenwerken?

Schrijfmotoriek

Heeft het kind een correcte schrijfhouding?
Kan het kind alle schrijfpatronen correct uitvoeren?
Kent het kind alle letters en de juiste letterverbindingen?

 

Na multidisciplinair overleg beslist het team of de leerling ergotherapie krijgt. De leerling komt dan een aantal keer per week naar de ergotherapeute. De testresultaten zijn het uitgangspunt voor de behandeling. De ergotherapeute werkt zowel individueel als klassikaal.

 

Individueel

Afhankelijk van de testresultaten werkt de ergotherapeute aan de visueel-ruimtelijke vaardigheden, de fijne motoriek of de schrijfmotoriek. Zij werkt met aangepaste oefeningen, leerspelletjes, gevarieerd en kindvriendelijk materiaal.

Klassikaal

Om de jonge kinderen een stevige basis mee te geven, werkt juf Ann ook klassikaal met het programma “Schrijfdans”. De kinderen leren vloeiend, vlot en veerkrachtig schrijven met behulp van muziek. De klastitularis en de ergotherapeute werken samen in de klas. Zo kan de juf het geleerde toepassen tijdens de lessen.


Zij geeft alle klastitularissen ook advies over hulpmiddelen, zoals het gebruik van schrijfhulpjes en aanpassingen van de bankhoogte.